/ ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ /

Декларация за поверителност (GDPR)

Декларация за поверителност (GDPR)

1. Обща информация.
2. За нас.
3. Как събираме лична информация.
4. Какъв вид лична информация събираме.
5. Защо имаме нужда от вашите данни.
6. Как се използва вашата информация.
7. Колко дълго пазим вашите лични данни.
8. Кой има достъп до вашите лични данни.
9. Къде обработваме вашите данни.
10. В кои случаи ще се свързваме с вас.
11. Как можете да получите достъп, коригиране или заличаване на вашите лични данни.
12. Как може да подадете възражение или оплакване срещу обработването на лични данни.
13. Налични мерки за сигурност за защита на вашата информация от загуба, злоупотреба или промяна.
14. Данни за трафика.
15. Линкове към други сайтове.
16. Пробив в защитата на лични данни и изтичане на информация.
17. Длъжностно лице по защита на данните.
18. Преразглеждане на тази политика.
19. Интелектуална собственост.


1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Настоящата декларация съдържа информация относно политиката, която АМТ МУЛТИСЪПОРТ ЕООД следват при събиране, ползване и съхранение на информация, предоставена от клиентите на amt.bg. В случай, че НЕ сте съгласни с представената в настоящия документ (Декларация за поверителност - GDPR на личните данни) политика, НЕ трябва да използвате услугите, предлагани от АМТ МУЛТИСЪПОРТ ЕООД. АМТ МУЛТИСЪПОРТ ЕООД е регистриран като администратори на лични данни в Комисията за защита на личните данни, съответно под номер 413918, и всички данни за клиенти са събирани, обработвани и поддържани в съответствие със Закона за защита на личните данни. Ние от amt.bg поемаме ангажимент за осигуряването на поверителността и защитата на личните Ви данни, в качеството ни на Администратор на личните данни, които ни предоставяте – доброволно. Тази Декларация има за цел да обясни и аргументира кога и защо събираме лична информация („лична информация“ и „лични данни“ са използвани като идентични термини в тази Декларация) за хората, които посещават сайтовете ни (amt.bg, amtbg.com, amtbg.eu и multisupportbg.com) и биха искали да използват услугите, които предлагаме. Друго важно нещо е да отбележим как използваме информацията, условията , при които можем да я разкриваме на трети страни и как я защитаваме. Можем да променяме тази Декларация в определени моменти, така, че имате ангажимента периодично да проверявате този текст и да сте запознати с актуалната версия на Декларация за поверителност (GDPR). Използвайки сайта ни и предоставяните чрез него услуги, Вие се съгласявате да сте обвързани с целият текст на тази декларация, без изключение. Всякакви въпроси свързани с тази Декларацията могат да бъдат изпращани на email: contact@amt.bg

2. ЗА НАС
Наименование: АМТ МУЛТИСЪПОРТ ЕООД
ЕИК: 201599761
Седалище и управление: област София, община Столична, гр. София, 1142, бул. Васил Левски 35Б, ет. 6
Данни за кореспонденция: област София, община Столична, гр. София, 1142, бул. Васил Левски 35Б, ет. 6
Офис адрес: гр. София, ул. Хан Аспарух 52, ет. 1, звънец: amt.bg
Телефон за връзка: 0888 122 005
e-mail: contact@amt.bg
Уеб сайт: www.amt.bg Когато използваме "amt.bg“ в текста по-долу, имаме предвид АМТ МУЛТИСЪПОРТ ЕООД. amt.bg предоставя услуги както за бизнес, така и за крайни клиенти. Предлаганите услуги са: абонаментна, предплатена, инцидентна и дистанционна компютърна поддръжка, извънгаранционен компютърен сервиз, мрежови услуги, изработка и поддръжка на сайтове, изработка на софтуерни решения по поръчка, системи за сигурност, видеонаблюдение, пожароизвестителни системи и контрол на достъп.

3. КАК СЪБИРАМЕ ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
Ние НЕ събираме лична информация от посетителите на сайта или при използване на наши услуги, освен ако тя не ни бъде предоставена доброволно. Получаваме информация за Вас само тогава, когато Вие ни я предоставите доброволно по един от следните начини: в телефонен разговор, email адрес, email бюлетин, Онлайн система за поддръжка чат или при посещение в офиса ни. Възможно е да събираме лични данни и според вътрешно фирмени правила: приемо-предавателни протоколи, протоколи за приемане на техника за сервиз, гаранционни карти и/или други, но изцяло съобразени в съответствие с тази Декларация за поверителност (GDPR). Например: когато изпращате запитване през формата за обратна връзка, email адрес, email бюлетин, Онлайн система за поддръжка чат или телефонен разговор, в които заявявате доброволно желанието за получаване на повече информация за цени и услуги, както и когато бихте искали да заявите услуги предлагани от нас.

4. КАКЪВ ВИД ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ
Събираме само основни лични данни за Вас, които НЕ включват специални категории лични данни („чувствителни данни“). Личната информация, която събираме може да включва Вашите имена, адрес за извършване на услуга, email адрес, телефонен номер, други данни, изисквани от Закона за счетоводството и други закони. Данните си Вие ни предоставяте доброволно – писмено (ръчно или технически) или в устен разговор без необходимост от доказване с документ. При посещение в офиса на amt.bg и заявяване на услуга, предоставяте данните си в устен разговор (интервю) без необходимост от доказване с документ, освен ако не се изисква според други предвидени в закони начини: Закона за счетоводството, данъчните закони и другите приложими действащи нормативни актове в Република България. Възможно е да събираме лични данни и според вътрешно фирмени правила: приемо-предавателни протоколи, протоколи за приемане на техника за сервиз, гаранционни карти и/или други, но изцяло съобразени в съответствие с тази Декларация за поверителност (GDPR).

5. ЗАЩО ИМАМЕ НУЖДА ОТ ВАШИТЕ ДАННИ
Ние НЕ събираме лична информация при използване на услугите ни, освен ако Вие не ни я предоставите доброволно. Длъжни сме да Ви информираме, че когато изискаме от Вас информация, тя ни е необходима за:
• Идентифицирането Ви, когато бихте искали да получите повече информация за предлаганите от нас услуги и цени или когато бихте искали да използвате наши услуги;
• Обработване на Ваше запитване и за да Ви предоставим най-доброто обслужване;
• За да получавате актуална информация пряко свързана със заявените услуги и запазване на вашите интереси;
• За да получавате периодично рекламни email съобщения или телефонни обаждания свързани с нови продукти, специални оферти, периодични услуги или друга информация, която смятаме, че ще бъде полезна за Вас;
• За да изразявате мнения относно използвани и предоставяни от нас продукти или услуги;
• За да изготвяме отчетност и статистики за извършените от нас услуги.
Също така ние ще обработваме САМО информацията, която сте предоставили доброволно и за която изрично сте се съгласили в писмена или технологична форма. Това се случва чрез нашата Декларация за съгласие за обработка на идентификационни и лични данни, която ще Ви предоставим. Чрез нея ще можете да заявите за кои от гореописаните цели давате изричното си съгласие да използваме личните Ви данни. Информацията ще бъде използвана единствено в съответствие с тази Декларация за поверителност (GDPR). amt.bg си запазва правото да извършва промени в тази Декларация за поверителност (GDPR), като тези промени ще бъдат отразявани чрез обновяване съдържанието на текста и интернет страница.
Препоръчваме Ви да проверявате този текст и страницата периодично, за да се уверите че информацията в нея съответства на Вашите изисквания.
Ние гарантираме, че НЯМА да продаваме или предоставяме предоставените от Вас данни на трети страни, компании занимаващи се с интернет маркетинг или други страни с търговски цели.
Ние НЯМА да събираме лични данни, от които нямаме нужда за горепосочените цели.

6. КАК СЕ ИЗПОЛЗВА ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ
Ние изискваме информация от Вас, за да разберем по-добре Вашите нужди и съответно да Ви предоставим по-добро обслужване, но най-вече по следните причини:
• Предоставяне на актуална информация, пряко свързана с наши услуги, които сте заявили или вече използвате;
• Запазване на Ваши интереси във връзка с ползването на услуги от нас;
• Отговаряне на запитвания, включително помощ за решаването на въпроси, възникнали във връзка с Ваши запитвания;
• Може да използваме информацията, за да подобрим нашите продукти и услуги;
• Може периодично да Ви изпращаме рекламни email-и свързани с нови продукти, специални оферти или друга информация, която смятаме че може да намерите за полезна и интересна, като за целта използваме адреса на електронната поща, която сте ни предоставили доброволно;
• От време на време, може да използваме контактната информация, която сте ни предоставили, за да се свържем с Вас относно провеждани от нас маркетингови изследвания или напомняния за периодична услуга. Ние може да използваме информацията, за да персонализираме сайта според Вашите интереси.
• За предоставяне на услугите, които сте заявили, включително и за обработваме на поръчките Ви, както и за да изпълняваме задълженията си, възникнали от уговорените ангажименти между нас съгласно Правилата за ползване на сайта;
• Възможно е да търсим Вашите мнения или коментари относно предоставяните от нас продукти или услуги;
• При изготвянето на статистически доклади и други анализи за подобряване на предлаганите от нас услуги;
• За да Ви информираме за нови и / или регулярни услуги, които смятаме, че ще бъдат важни за Вас.

7. КОЛКО ДЪЛГО ПАЗИМ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
Пазим Вашите лични данни само до толкова, до колкото това е необходимо за да изпълним в пълен обем поетите ангажименти към Вас, да предоставим заявените от Вас услуги, или колкото е предвидено в договор между нас, като задължително се съобразяваме с изискванията и сроковете за това и в предвидени други закони: Закона за счетоводството, данъчните закони и другите приложими действащи нормативни актове в Република България. Данните които сте предоставили за използване за маркетингови цели, се пазят докато ни уведомите, че не желаете повече да получавате съответната информация от нас. След постигане на целите на обработката на Вашите лични данни, ние ги унищожаваме.

8. КОЙ ИМА ДОСТЪП ДО ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
Ние НЕ събираме лична информация от посетителите на сайта или при използване на наши услуги, освен ако тя не е предоставена доброволно. Ние няма да продаваме, предоставяме под наем, нито ще споделяме за маркетингови цели Вашата информация с трети страни. Можем да предаваме информацията Ви на трети страни като: доставчици на услуги, подизпълнители и други свързани организации, единствено за целите на извършването на задачи и предоставянето на услуги за Вас от наше име. Независимо от това, когато използваме трети страни - доставчици на услуги, ние разкриваме само личната информация, която е необходима за предоставянето на максимално качествена услуга, също така имаме договор със съответните трети страни, като изискваме от тях да пазят предоставената информация, и тя да не бъде използвана за техни преки маркетингови или други цели без изрично съгласие от наша и Ваша страна. Ние няма да предоставяме информацията Ви на трети страни за техни маркетингови цели, освен ако Вие изрично не сте поискали това, или е необходимо по силата на закон, съдебен акт или за предотвратяване на измама или друго престъпление.
Работим с различни трети страни – доставчици на услуги и компоненти, за да Ви осигурим възможно най-качествените и надеждни услуги. Когато проучвате за някоя от тези услуги или закупите такава, съответната трета страна - доставчик на услуги ще използва Вашите данни, за да Ви предостави информация и да изпълни задълженията си, които възникват в тази връзка по договори с тях.
В някои случаи те ще действат като администратор на данни на Вашата информация, и затова Ви препоръчваме да се запознаете с тяхната Политика за поверителност.
Тези трети страни - доставчици на услуги ще споделят Вашата информация с нас, като ние ще я използваме в съответствие с тази Декларация за поверителност (GDPR).
Предоставяне на Ваши данни на държавни органи може да се извърши само в предвидените от закона случаи и в обем, който не надвишава целите за които са поискани.
Комисията за защита на личните данни упражнява законовия контрол върху процеса по обработването на лични данни и ние осигуряваме пълен достъп до водените от нас регистри за лични данни при законовите условия за това.

9. КЪДЕ ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ
Всички лични данни, които обработваме се намират/съхраняват/обработват изцяло на територията на Република България.
9.1 Съхраняваме имейл писма на сървъри на: ICD Soft „АЙ-СИ-ДИ СОФТ" ЕООД дългогодишен партньор на amt.bg, доказал най-високо ниво на професионализъм;
9.2 Съхранението на хартиени носители се осъществява в заключващи се шкафове с регистрационен режим и ограничен достъп;
9.3 Съхранението на електронните документи се осъществява изцяло на собствени сървъри с високо ниво на защита, ограничени регистрационен (логове) достъп, криптиране по стандарт AES 256Bit ((Advanced Encryption Standard - подобрен стандарт за шифриране – научи повече) и дискови масиви настроени в RAID режими - научи повече (английски език).

10. В КОИ СЛУЧАИ ЩЕ СЕ СВЪРЗВАМЕ С ВАС
Вие доброволно ни предоставяте Вашите лични данни и имате избор дали да получавате информация от нас или не.
Ние можем да се свързваме с Вас свободно, когато и доколкото това е необходимо за изпълнението на поетите ангажименти и услуги, които сте заявили, на задълженията по договор между нас, за предоставяне на нова информация, пряко свързана с услуги, които сте заявили, в отговор на Ваше запитване, за целите на запазване на Ваши интереси във връзка с ползването на сайта или услугите ни, или въз основа на законовите изисквания.
Ние няма да се свързваме с Вас за маркетингови цели по email, телефон, чрез текстови съобщения, или по пощата, ако сте ни отказали предварителното и изрично сте заявили Вашето несъгласие за осъществяване на подобен род комуникация.
Комуникацията е пряко свързана с Вас и отговаря на изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

11. КАК МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ДОСТЪП, КОРИГИРАНЕ ИЛИ ЗАЛИЧАВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
Вие имате право по всяко време да поискате от нас следните процеси:
• Достъп до Вашите лични данни, събрани в процеса на предоставяне и ползване на услугите, включително: потвърждение дали обработваме Ваши лични данни, какви категории са те, целите на това обработване, получателите на които данните се разкриват, както и съобщение с копие на обработваните от нас Ваши лични данни и техният източник;
• Коригиране на информация, която сте заявили при нас, когато е станала невярна или неактуална, напр. на email адрес, телефонен номер и каквато и да е друга информация;
• Заличаване или блокиране на Ваши лични данни, когато обработването им не отговаря на изискванията на Закона за защита на личните данни или на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679);
• Уведомяване на третите лица, на които са били разкрити личните Ви данни, за извършеното коригиране, заличаване или блокиране, освен когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.
Желаното от Вас действие по предоставянето на достъп, коригиране, заличаване или блокиране на лични данни се извършва единствено по отношение на Вашите лични данни. Извършването му е безплатно.
За да поискате достъп, коригиране, заличаване или блокиране на Вашите лични данни, които обработваме, е необходимо да изпратите до нас писмен формуляр - молба, която съдържа:
1. Име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице;
2. Описание на искането: достъп, коригиране или заличаване на Вашите лични данни;
3. Предпочитана форма за предоставяне на информацията по чл. 28, ал. 1;
4. Подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция;
5. Нотариално заверено пълномощно, когато се подава от упълномощено лице.
Заявлението може да бъде подписано и с електронен подпис и изпратено на email: contact@amt.bg Ние ще изпълним искането Ви за достъп, коригиране или заличаване в срок до 14 дни, при спазване на законовите изисквания и изключения в тази връзка.
Вие ще бъдете уведомени за решението за извършване на поисканото действие или отказа за това, съгласно изискванията на закона.
Уведомлението за това ще Ви бъде изпратено по пощата с обратна разписка или може да бъде получено лично срещу подпис.

12. КАК МОЖЕ ДА ПОДАДЕТЕ ВЪЗРАЖЕНИЕ ИЛИ ОПЛАКВАНЕ СРЕЩУ ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ
В предвидените от закона случаи, Вие имате право да:
• Възразите пред нас срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това - когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани;
• Да възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг;
• Да бъдете уведомени преди личните Ви данни да бъдат разкрити за пръв път на трети страни или използвани от Ваше име за целите по предходната точка на този член, като Ви бъде предоставена възможност да възразите срещу такова разкриване или използване;
• Ако желаете да направите каквото и да оплакване за начина, по който се обработват Вашите данни, можете да се свържете с нас на contact@amt.bg
• Ако не сте удовлетворени от нашия отговор или не смятате, че обработваме данните Ви по законосъобразен начин, можете да се обърнете към компетентния орган за защитата на личните данни - Комисия за защита на личните данни.
Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2
тел.: 02/ 915 35 18, 02/ 915 35 15, 02/ 915 35 19, факс: 02/ 915 35 25
E-mail: kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

13. НАЛИЧНИ МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ ЗА ЗАЩИТА НА ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ЗАГУБА, ЗЛОУПОТРЕБА ИЛИ ПРОМЯНА
Когато ни предоставяте лична информация, ние предприемаме своевременни и съвременни действия да осигурим обработването ѝ по сигурен начин. Ние гарантираме пълна конфиденциалност на личните данни. С цел да предотвратим нежелан достъп или разпространение на данните, ние прилагаме съвременни мерки за защита и сигурност на личната информацията, която събираме от нашите потребители. Ние НЕ продаваме, заемаме или предоставяме на трети страни списъците с данни на нашите потребители и клиенти. Фирмите изпълнител са регистрирани администратори на лични данни. Нечувствителна информация (email адрес, и т.н.) се предава обичайно през интернет, и за това никога не може да бъде гарантирана 100% сигурност. В тази връзка, макар, че се стремим да защитим Вашата информация, не можем да гарантираме сигурността й, когато ни я изпращате и Вие правите това на свой риск. След като получим Вашата информация, ние полагаме максимални усилия да осигурим сигурността й в нашите системи.

14. ДАННИ ЗА ТРАФИКА
Всеки път, когато сте в сайта, може да бъде събирана информация, която включва име на домейна / IP адрес, референтен URL, браузър и платформа, време на ползване на уебсайта, отваряни страници, търсения, които са били отворени, какво е било търсено, както и други. Данните се събират автоматично от сървъра или чрез външни доставчици на услуги, като например google.com/analytics, Tyxo.com и други. Тази статистика се използва, за да ни помогне да подобрим работата на нашия сайт. Когато информацията се използва в тази форма, никой НЕ може да Ви идентифицира или да се свърже с Вас. Все пак Ви насърчаваме да прочетете изявленията за поверителност на споменатите сайтове.

15. ЛИНКОВЕ КЪМ ДРУГИ САЙТОВЕ
Нашият сайт може да съдържа линкове към други уеб-сайтове, управлявани от други организации. Тази политика за поверителност се прилага само за нашия сайт, така че Ви насърчаваме да прочетете изявленията за поверителност на другите уеб-сайтове, които посещавате. Ние не отговаряме за политиката за сигурност на други уеб-сайтове, дори ако използвате линкове от нашия сайт за да достигнете до тях. Наред с това, ако сте попаднали на нашия уеб-сайт чрез сайта на трето лице, ние не можем да носим отговорност за политиката за поверителност и практиките на собствениците и администраторите на сайта на това трето лице, и Ви препоръчваме да проверите неговата Политика за поверителност.

16. ПРОБИВ В ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ И ИЗТИЧАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
При пробив в защитата на лични данни и изтичане на информация amt.bg се задължава, своевременно в рамките на НЕ повече от 72 часа от констатиране на събитието да уведоми Комисията за защита на личните данни.

17. ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ
Приложимите канали за задаване на въпроси по настоящата политика, могат да бъдат изпращани на email: contact@amt.bg и насочвани към Марио Мирославов Ашламашки, отговорно лице за събиране, съхраняването и обработването и лични данни.

18. ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТАЗИ ПОЛИТИКА
Преглеждаме редовно тази Политика, за да осигурим качествена и законосъобразна защита на Вашите лични данни.
Тази Политика е последно актуализирана през 23.05.2018 г. и е в съответствие с Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

19. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Целият текст и публикации в интернет страницата (наричан за краткост: Сайта), както и документите са предназначени само за запознаване с фирменият профил, услуги и цени на amt.bg
Информираме, че всяко негово разпространяване или възпроизвеждане без знанието и писменото съгласие на amt.bg е строго забранено.
Запазваме си правото да подаваме сигнали на всички компетентни органи, ако разпознаем свой текст или документ използван без знанието и писменото ни съгласие. Всички публикации в Сайта са изключителна интелектуална собственост на amt.bg и са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, като те не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на amt.bg.
Всяко нерегламентирано използване на материалите, публикувани в Сайта, без разрешение на amt.bg, представлява нарушение, за което нарушителят носи гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.
amt.bg НЕ разрешава използването по какъвто и да било начин на съдържанието на Сайта чрез визуализация на всички или част от материалите, публикувани в него, в друг сайт.
Препращането към материали в Сайта от други сайтове е допустимо, ако е извършено в съответствие с добрите нрави и търговска практика и ако с препращането и начините на представяне на препратката не възниква съмнение относно авторството на amt.bg върху материалите, така че Посетителите не биват въвеждани в заблуждение.

Последно обновяване: 23.05.2018 г.

За въпроси и допълнителна информация сме на Ваше разположение:
От понеделник до петък: 09:00 до 18:00
Техника за сервиз се приема и издава по предварително записан час
Връзка с нас: 0888 122 005 и 0877 122 005
град София, ул. Хан Аспарух 52, ет. 1, звънец: amt.bg