/ ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ /

Общи условия за ползване на хостинг

Общи условия за ползване на хостинг

1. Съдържание.
2. Политика по връщане на плащания.
3. Политика за подновяване на акаунти.
4. Дисково пространство.
5. Трафик.
6. Чатове.
7. Резидентни програми.
8. Системни ресурси.
9. Прокси софтуер и пренасочване на уеб адреси.
10. Разпространение и/или предаване на нецензурни или неприлични изказвания или материали.
11. Права върху интелектуална собственост.
12. Мрежова сигурност.
13. Клевети.
14. Спам.
15. Злоупотреби.
16. Освобождаване от наказателна отговорност.
17. Отказване на права.
18. Отказ от предоставяне на услуга.
19. Условия за регистрация на домейни чрез amt.bg
20. Изисквания при регистрация и подновяване на .EU домейни.
21. Установяване на собственост.
22. Загубена парола.
23. Интелектуална собственост.
24. Условия за ползване на WHOIS защита.

amt.bg НЕ ИЗИСКВА ОТ КЛИЕНТИТЕ СИ ДА РЕКЛАМИРАТ ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ НА СВОИТЕ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ ПОД НИКАКВА ФОРМА. КЛИЕНТИТЕ МОГАТ ДА ИЗПОЛЗВАТ СВОЯТА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА ЗА БИЗНЕС ИЛИ ЛИЧНИ ЦЕЛИ ПО СОБСТВЕНО УСМОТРЕНИЕ.
1. СЪДЪРЖАНИЕ

Всички услуги, предлагани от amt.bg, могат да бъдат използвани само и единствено за дейност, която не е забранена от закона. Забранено е разпространението, съхранението или излагането на данни, материали или информация, които нарушават законите на Република България и/или законите на други държави. Това включва, но не се изчерпва с: материали, защитени от законите за авторски права; материали, които са заплашителни или нецензурни; материали, които са предназначени за лица над 18 години ("само за възрастни"); материали, защитени като фирмена тайна или с друг статут ограничаващ тяхното публично разпространение. Забранено е излагането и/или съхранението на порнографски и сексуално ориентирани материали. Тази забрана се отнася и за директните връзки към интернет страници с подобно съдържание. Това се отнася и до интернет страници, които подтикват към дейности забранени от закона, насилие или имат съдържание, застрашаващо наш сървър или друг сървър в мрежата. Връзките към страници с подобно съдържание са също забранени.

Примери за забранено съдържание: Софтуер или мултимедийни файлове (MP3, AVI, MPEG и др.), които нарушават законите за авторски права и защита на интелектуалната собственост Хакерски програми
Warez страници
Порно страници
Програми за изпращане на нежелана поща (SPAM)
Уеб базирани шел програми
amt.bg ще бъде в правото си единствен да преценява кое представлява нарушение на тези условия.

2. ПОЛИТИКА ПО ВРЪЩАНЕ НА ПЛАЩАНИЯ
В рамките на 100 дни след закупуването на услугите на amt.bg всеки клиент може да се откаже от хостинг услугата и да получи плащането си обратно. Ако поради някаква причина, клиент на amt.bg реши да се откаже от предлаганите услуги през първоначалния 100 дневен период, достатъчно е да бъде изпратена заявка чрез електронна поща на адрес: support at amt.bg или да бъде пусната заявка за същото в системата за поддръжка на клиенти на интернет адрес: http://suresupport.com/bg. След проверка за достоверността на заявката, платената сума за ползване на услугите ще бъде върната на клиента и ще бъде преустановено предоставянето на съответните хостинг услуги. След изтичане на 100 дневния срок, заплатената сума за ползване на хостинг услугите на amt.bg не подлежи на връщане. При закупуване на хостинг пакет заедно с регистрация на име в интернет (domain), клиентът има право да получи обратно сумата заплатена за услугите на amt.bg, като от нея се приспадне цената за регистрация на име в интернет. Цената за регистрация на име в интернет е 15.00 USD (пресметнато в лева по текущия курс на БНБ в деня на спиране на акаунта) и не подлежи на възстановяване. Интернет имената се регистрират на името на клиента. При отказ от хостинг услугите на amt.bg, клиентът има право да продължи да използва регистрираното име според нуждите си. За да се активира повторно пакет, спрян поради заявка за възстановяване на плащане за закупуване на нов пакет или за подновяване на съществуващ, клиентът е длъжен да възстанови пълната сума, включително свързаните с това разходи (банкови такси, комисионни и др.). Плащания за хостинг пакети прекратени поради нарушаване на настоящите условия за ползване на услугите на amt.bg не подлежат на възстановяване.

3. ПОЛИТИКА ЗА ПОДНОВЯВАНЕ НА АКАУНТИ
amt.bg не подновява клиентските акаунти автоматично. За удобство на клиента, amt.bg ще изпрати припомнящо съобщение до e-mail адреса за съответния хостинг акаунт. Клиентът е отговорен за подновяването на хостинг акаунта чрез една от опциите предложени от amt.bg. Клиентите нямат право да отварят втори хостинг акаунт за домейн, който вече се хоства чрез amt.bg. Ако клиентът желае да продължи да хоства даден домейн с amt.bg, то трябва да поднови съответния акаунт чрез една от опциите предложени от amt.bg.

4. ДИСКОВО ПРОСТРАНСТВО
В случай, че даден акаунт използва повече от позволеното дисково пространство, amt.bg си запазва правото да прекрати предлаганата услуга.

5. ТРАФИК
Сайтовете на акаунти, които са достигнали месечния си трафик лимит, могат да бъдат ограничавани/спирани автоматично. Също така, ако един акаунт е надвишил месечния си трафик, допълнителният трафик се заплаща на цена, определена за всеки хостинг план. Ако достъпът до един сайт е ограничен заради надвишен трафик, и няма неплатени задължения за акаунта, сайтът ще бъде пуснат на първо число от следващия месец, когато броячът на трафик се занулява. Ако дължимите суми за допълнителен трафик не бъдат заплатени, хостинг пакета подлежи на окончателно затваряне.

6. ЧАТОВЕ
Употребата и/или връзки към IRC (Internet Relay Chat) сървъри, ботове, IRC програми като EggDrop, BitchX, ircii и др. на сървърите на amt.bg е забранена.

7. РЕЗИДЕНТНИ ПРОГРАМИ
Стартирането резидентни програми на сървърите на amt.bg е забранено.

8. СИСТЕМНИ РЕСУРСИ
За да поддържаме стабилността на нашите сървъри, имаме няколко наложени ограничения върху наличните системни ресурси, включващи но не ограничени до:
Системна памет: Всеки клиент може да използва известна част от цялата налична памет на сървъра. CPU: Скриптове или програми, отнемащи твърде много процесорно време, биват терминирани. Едновременно изпълняване на няколко CGI скрипта: Системата не позволява едновременното изпълняване на твърде много CGI скриптове от един и същи потребител. При задействане на това ограничение, изпълнението на следващите CGI заявки ще предизвика съобщение за грешка. Дисково пространство заето с MySQL бази данни: В случаи, когато цялостта на MySQL услугата е застрашена, може да бъде ограничено използваното дисково пространство за MySQL бази данни. Няма да бъдат слагани ограничения на акаунти, които използват по-малко от 3 GB за MySQL бази данни. Ограничение на броя inodes: Общият брой файлове и папки на един хостинг акаунт не трябва да надхвърля 500 000. Ограничение на броя MySQL връзки: Всеки MySQL потребител не може да надвиши определен брой връзки към MySQL сървъра. AMT.bg има правото да променя изброените тук ограничения, както и да добавя допълнителни лимити без предварително предупреждение, в случай, че даден акаунт застрашава стабилността и производителността на сървъра поради прекомерна употреба на системни ресурси. Допълнителните лимити може да са свързани с MySQL, употребата на памет и процесорно време, както и със спиране на достъп до дадени директории. Всеки хостинг акаунт, намиращ се на наш сървър, е предназначен за използване с един домейн и множество паркирани домейни, според съответния хостинг план. Паркираните домейни действат като псевдоними на главния домейн - те показват същата уеб страница и споделят същите пощенски кутии. Насочването на паркиран домейн към подпапка или поддомейн на хостинг акаунта, чрез .htaccess файл или по какъвто и да е друг начин, не е разрешено.

9. ПРОКСИ СОФТУЕР И ПРЕНАСОЧВАНЕ НА УЕБ АДРЕСИ
Използването и/или инсталирането на PRОXY софтуер на сървърите на amt.bg е забранено. Сайтове, които предлагат услуги за скъсяване на уеб адреси не са позволени също.

10. РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И / ИЛИ ПРЕДАВАНЕ НА НЕЦЕНЗУРНИ ИЛИ НЕПРИЛИЧНИ ИЗКАЗВАНИЯ ИЛИ МАТЕРИАЛИ
При установено нарушение на законовите норми на Република България и/или законите на друга държава клиентът ще бъде подведен под съдебна отговорност.

11. ПРАВА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ
Материали, достъпни чрез услугите предлагани от amt.bg, защитени с авторски права и/или търговски марки, търговски тайни или патенти, могат да се използват единствено и само с изричното разрешение на собственика на тези права. Интернет име, използвано с услугите на amt.bg, не трябва да бъде в нарушение на законите за авторски права, интелектуална собственост, защита на търговски марки и др.

12. МРЕЖОВА СИГУРНОСТ
Клиентите на amt.bg нямат право да използват предоставените им ресурсите с цел нарушаване сигурността и/или защитата на която и да е мрежа, компютър или потребител в интернет. Това включва, но не се изчерпва с: достъп до данни, които не са предназначени за съответния потребител; използване на сървър или хостинг пакет, за които на потребителя не са предоставени права; разбиване на пароли, търсене на пробиви в сигурността на други мрежи, сървъри и/или други компютри в интернет. Дейности като: DoS (denial of service) атаки, изпращане на нежелана електронна поща (SPAM, вируси, mail bombing), целящи да нарушат работния процес на други потребители, мрежи сървъри или услуги са забранени на сървърите на amt.bg. Генериране на интернет трафик насочен към блокиране или нарушаване работата на компютърна мрежа, сървър или компютър в интернет са забранени на сървърите на amt.bg. amt.bg ще окаже пълно съдействие на съответните власти или упълномощени лица при разследването на подобен род нарушения. Неоторизираният достъп до компютърни системи и мрежи ще бъде преследван с пълната сила на закона.

13. КЛЕВЕТИ
Клиентите ползващи услугите на amt.bg, носят пълна отговорност за публикуваните материали на страницата си. Ако те съдържат клевети или подвеждаща информация клиентът носи пълна съдебна отговорност. amt.bg ще окаже пълно съдействие на съответните власти и/или упълномощени лица при разследването на подобен род нарушения.

14. СПАМ
Изпращането на нежелана поща (SPAM) и/или генериране на електронни съобщения със злонамерени цели са забранени на сървърите на amt.bg. Вашето интернет име или страница не трябва да бъдат посочвани като източник или посредник на SPAM. Като SPAM се класифицират съобщения с рекламна/търговска цел изпращани чрез електронна поща до множество получатели, които не са заявили желание да получават такъв род информация. Публикуването на електронен адрес не представлява искане или покана за получаване на такива eлектронни съобщения. Тази забрана важи и за случаите когато нежелана поща, свързана по някакъв начин с услугите предоставяни от amt.bg, се изпраща чрез услугите на друг интернет доставчик. Ако се докаже, че клиент е изпращал SPAM, amt.bg има правото да прекрати предоставените услуги без предупреждение както и да отказва услуги на този клиент за в бъдеще. amt.bg има правото да определя какво нарушава установената анти-SPAM политика. Всяко доказано нарушение ще доведе до прекратяване на предлаганите услуги, без право на възстановяване на плащането за предоставените хостинг услуги.

15. ЗЛОУПОТРЕБИ
Всеки опит да се накърни репутацията, да се клевети, заплашва или нанася вреда на клиент, служител или собственост на amt.bg, или директно на компанията, e основание за незабавно прекратяване на предоставяните хостинг услуги, без право на възстановяване на плащането. Подобни опити ще бъдат преследвани с цялата строгост на закона.

16. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ
Клиентът се задължава да защитава и предпазва amt.bg, нейните представители, клиенти, членове на ръководния персонал или служители от каквито и да е искове, задължения и съдебни разноски, които биха могли да възникнат при нарушаване на тези Условия. Клиентът се задължава да ограничи евентуалните задължения на AMT.bg до сумата, заплатена за използваните услуги.

17. ОТКАЗВАНЕ НА ПРАВА
amt.bg не поема отговорност за щети, нанесени върху Вашия бизнес и не предлага гаранции по отношение на хостинг услугите, които предлага. Това включва загуба на данни поради забавяния и/или прекъсвания на услугата, причинени от amt.bg или служителите й. amt.bg си запазва правото да промени или обнови условията за използване на услугите си без предварително предупреждение. Неспазването на условията за използване на услугите на amt.bg ще предизвика спиране прекратяване на хостинг услугите предоставяни на клиента. Клиенти на amt.bg, предлагащи или препродаващи хостинг услуги на amt.bg на трети лица са длъжни да спазват Условията на amt.bg, както и всички закони за защита на личните данни и информация.

18. ОТКАЗВАНЕ ОТ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГА
amt.bg си запазва правото да откаже хостването на уязвим софтуер, който би могъл да бъде използван, например, за придобиване на неоторизиран достъп до сървъра или за изпълнение на програми с правата на потребителя, притежаващ въпросния уязвим софтуер. Потребителите са лично отговорни за сигурността на софтуера, инсталиран в тяхното пространство, и са длъжни да проверяват редовно при разпространителя на съответния софтуер за новооткрити проблеми със сигурността, и съответно да го актуализират до последната сигурна версия. В случай, че бъде открит уязвим софтуер в потребителското пространство на клиента, amt.bg си запазва правото да прекрати достъпа до съответния софтуер или, ако бъде сметнато за нужно, изцяло до потребителския акаунт. Изключителнатата цел на тези действия е да се предотврати нанасянето на щети на клиента и останалите клиенти, намиращи се на същия сървър, и може да бъде направено със или (при спешни случаи) без предварително известие.
amt.bg си запазва правото да ограничава или спира части от хостинг услугата, или цели хостинг акаунти, в случай че работата на тези акаунти застрашава сигурността и стабилността на хостинг системата и/или нормалната работа на други клиентски акаунти/услуги.
amt.bg си запазва правото по собствено усмотрение да откаже или да преустанови предлаганите хостинг услуги. Нарушението на което и да е от условията за използването на хостинг услугите на amt.bg може да доведе до предупреждение, спиране или прекратяването им. Предоставянето на фалшиви лични данни при регистрация ще доведе до прекратяване на хостинг услугата.
19. УСЛОВИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ДОМЕЙНИ ЧРЕЗ amt.bg
amt.bg регистрира домейните на своите клиенти в компанията Enom Inc. - акредитиран от ICANN домейн регистрар. В този смисъл, всички домейни регистрирани чрез amt.bg са обект на Условията за ползване на Enom Inc. Ако Вие решите да регистрирате един или повече домейни чрез amt.bg, Вие трябва да се запознаете с Условията за ползване на Enom Inc.: http://www.enom.com/terms/agreement.asp.
С всяка регистрация или трансфер на домейн към amt.bg, вие потвърждавате, че сте прочели и сте съгласни с Условията за ползване на Enom Inc. Изключение от правилото в тази секция са .EU домейните, условията за регистрация/ подновяване на които можете да намерите в следващата секция.

20. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ РЕГИСТРАЦИЯ И ПОДНОВЯВАНЕ НА .EU ДОМЕЙНИ
EURid (The European Registry of Internet Domain names) изисква административния контакт на всеки .EU домейн да се намира в страна членка на Европейския съюз. Ако това изискване не бъде изпълнено, регистрацията на домейна ще бъде отказана. Поради ограничения на EURid, ръчното подновяване на .EU домейн не е възможно. Подновяването на .EU домейн се извършва единствено чрез задаване на флаг "автоматично подновяване". По подразбиране amt.bg ще задава флага "автоматично подновяване" за включен. Ако клиент не желае да поднови определен .EU домейн, той трябва да уведоми amt.bg поне тридесет дни преди изтичането на домейна, за да бъде изключен флагът "автоматично подновяване".
Всички .EU домейни трябва да отговарят напълно на изискванията на EURid относно регистрацията на .EU домейни. Тези изискванията могат да бъдат разгледани на http://www.eurid.eu/bg/imena-na-domeini-eu.

21. УСТАНОВЯВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТ
amt.bg си запазва правото едностранно, по своя собствена преценка и съобразно установената фирмена политика, да разрешава спорове относно собствеността на акаунт или домейн. В тези случаи amt.bg се ръководи от следните основни правила:
21.1. amt.bg по подразбиране ще даде собствеността на акаунта и/или домейна на лицето, което е платило услугата. Ако плащането е направено през PayPal, за притежател ще се счита собственикът на съответната кредитна карта или на акаунта в PayPal. Ако плащането е направено през Western Union, чрез банков транфер или по друг подобен път, съответният изпращач на сумата, покриваща покупката на акаунта, ще бъде считан за собственик. amt.bg си запазва правото да потвърди идентичността на притежателя, като се свърже с него/нея по e-mail или телефон в същия ред на предпочитание.
22.2. Ако идентифицирането на самоличността на притежателя на кредитната карта или изпращача на сумата, както е установено по-горе, не е възможно, amt.bg ще се опита да установи собственика по други начини, които включват, но не се ограничават с проучване на логове, изследване на съдържанието на съответния хостинг акаунт и преглеждане на последователността на годишните плащания за услугата.
22.3. В случай на смърт или трайна неспособност на истинския собственик да управлява закупения хостинг акаунт и/или домейн, amt.bg може да даде правото на собственост на друго лице или организация, но основано единствено и само на проучването, което amt.bg ще предприеме относно този случай.
22.4. amt.bg винаги ще счита съдебно решение за определящо в случай на спор за собственост на акаунт и/или домейн.

22. ЗАГУБЕНА ПАРОЛА
В случай, че клиентът е загубил или забравил паролата за хостинг акаунт или за домейн, клиентът може да получи съответните данни на текущия e-mail за контакти за акаунта или домейна. Ако e-mail адресът за контакти не е актуален или е невалиден, клиентът трябва да се обърне към support at amt.bg, за да се направи проучване по въпроса. В този случай може да бъде приложена политиката за установяване на собственост.

23. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Целият текст и публикации в интернет страницата (наричан за краткост: Сайта), както и документите са предназначени само за запознаване с фирменият профил, услуги и цени на amt.bg
Информираме, че всяко негово разпространяване или възпроизвеждане без знанието и писменото съгласие на amt.bg е строго забранено. Запазваме си правото да подаваме сигнали на всички компетентни органи, ако разпознаем свой текст или документ използван без знанието и писменото ни съгласие. Всички публикации в Сайта са изключителна интелектуална собственост на amt.bg и са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, като те не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на amt.bg.
Всяко нерегламентирано използване на материалите, публикувани в Сайта, без разрешение на amt.bg, представлява нарушение, за което нарушителят носи гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.
amt.bg не разрешава използването по какъвто и да било начин на съдържанието на Сайта чрез визуализация на всички или част от материалите, публикувани в него, в друг сайт.
Препращането към материали в Сайта от други сайтове е допустимо, ако е извършено в съответствие с добрите нрави и търговска практика и ако с препращането и начините на представяне на препратката не възниква съмнение относно авторството на amt.bg върху материалите, така че Посетителите не биват въвеждани в заблуждение.
24. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА WHOIS ЗАЩИТА
HOIS защитата заменя WHOIS данните на Вашия домейн с данните на SureSupport.com. Вие оставате собственик на Вашия домейн и можете да изключите защитата по всяко време. Доставка на e-mail съобщения: При активирана WHOIS защита всички e-mail адреси (на регистранта/собственика, на административния, на техническия и на юридическия контакт) ще бъдат подменени със случайно генериран e-mail адрес @privacy.suresupport.com. Този адрес ще препраща всички съобщения към Вашия официален адрес за регистранта/собственик.
Доставка на писма и пощенски пратки: Доставката на писма и пощенски пратки, изпратени до WHOIS контакта на SureSupport, не е гарантирана. Може да прегледаме доставката и по собствено усмотрение да се свържем с вас.
Съхранение на данните за официалните/истинските собственици на домейните: Когато WHOIS защитата за Вашия домейн е включена, Вашите данни за контакт няма да бъдат съхранявани от трети лица (ICANN или официалния домейн регистратор).
Редакция на контактите за домейна: Ако сте включили WHOIS защитата, трябва да редактирате данните за домейна единствено чрез интефейсите предоставен от amt.bg.
Редакция, извършена с помощта на друг интерфейс (например чрез домейн регистратор), може да доведе до несъответствия в информацията за контакт на домейна.
Потвърждение на WHOIS данните: Включването или изключването на WHOIS защитата, както и всяко генериране на нов частен e-mail адрес може да изисква потвърждение на WHOIS данните на домейна. Според правилата на ICANN ще бъде изпратено съобщение с линк за потвърждение на реалния e-mail адрес на собственика на домейна. В рамките на 15 дни е нужно да посетите линка в съобщението, за да потвърдите Вашия e-mail адрес и да избегнете прекъсване на работата на Вашия домейн.

Последно обновяване: 17.11.2017 г.


Върнете се в меню хостинг.

За въпроси и допълнителна информация сме на Ваше разположение:
От понеделник до петък: 09:00 до 18:00
Техника за сервиз се приема и издава по предварително записан час
Връзка с нас: 0888 122 005 и 0877 122 005
град София, бул. Васил Левски 37, ет. 1