/ ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ /

Общи условия за ползване на дистанционна компютърна поддръжка и диагностика

Общи условия за ползване на дистанционна компютърна поддръжка и диагностика

1. Изпълнител на услугата.
2. Лични данни.
3. Какви проблеми можем да отстраним дистанционно.
4. Начин на заявка.
5. Цена на услугата.
6. Начини на плащане.
6. Условия за ползване.
7. Финализиане на услугата.
8. Какво се прави когато проблема не може да бъде отстранен дистанционно.
9. Отказ от дистанционна компютърна поддръжка и диагностика.
10. Политика по връщане на плащания.
11. Гаранционен срок на дистанционна компютърна поддръжка и дианостика.
12. Интелектуална собственост


1. ИЗПЪЛНИТЕЛ НА УСЛУГАТА

АМТ МУЛТИСЪПОРТ ЕООД, адрес на офис: гр. София, ул. Хан Аспарух 52, ет. 1, звънец: amt.bg
Наричан за краткост: АМТ БГ или amt.bg;
ЕИК: BG201599761, телефони за връзка: 0888 122 005 и 0877 122 005, email: contact@amt.bg
Работно време: Работно време: От понеделник до петък: 10:00 до 18:00 (възможно е работното време да се отклонява заради празници или активен сезон на почивки)

2. ЛИЧНИ ДАННИ

Научи повече: Декларация за поверителност (GDPR)

3. КАКВИ ПРОБЛЕМИ МОЖЕМ ДА ОТСТРАНИМ ДИСТАНЦИОННО
1. Базова диагностика на компютърни компоненти;
2. Инсталация и преинсталация на софтуерни продукти (без преинсталация на операционна система);
3. Инсталация на банкови и други сертификати;
4. Настройки върху вече качени софтуерни продукти;
5. Настройки на операционната система;
6. Инсталация и настройка на периферни устройства: принтер, скенер и други;
7. Премахване на вируси и програми с нежелано действие;
8. Премахване на временни и ненужни файлове и регистри.

ВАЖНО: amt.bg НЕ носи никаква отговорност за използвания софтуер и лицензии, а само за тяхното администриране - което означава, че при необходимост от преинсталация се използват серийните номера на софтуерите върху клиентския компютър;

4. НАЧИН НА ЗАЯВКА
ВАЖНО: при заявка от Ваша страна за извършване на дистанционна компютърна поддръжка и диагностика, Вие се съгласявате с всички точки в тези общи условия, без изключение. Ако не се съгласни с отделна или всички точки, то Вие НЕ трябва да използвате тази услуга.

1. Запознайте ни накратко с проблема върху който трябва да работим по един от следните начини:
1.1 Чрез безплатния чат на сайта;
1.2 На имейл support@amt.bg , като освен кратко описание на проблема върху който ще работим, оставете и Вашите имена, телефон за обратна връзка;
1.3 По телефона: 02 40 80 005,
Връзка с нас: 0888 122 005 и 0877 122 005
2. След изпълнение на т.1 се запазва ден и час за извършване на услугата и се уточнява начина на плащане.

5. ЦЕНА НА УСЛУГАТА
Цената за извършване на дистанционна компютърна поддръжка и диагностика: В зависимост от спешността на Вашите нужни предлагаме следните варианти за дистанционна компютърна поддръжка:

Време реакция до 2 часа - цена: 40.00лв. / до 1 час;
Време реакция в рамките на следващ работeн ден - цена: 30.00лв. / до 1 час;
след първия 1 час - цена: 20.00лв. / започнат час.
Важно: услугата се предплаща за първия 1 (един) започнат час според времето за реакция.


НАЧИНИ НА ПРЕДПЛАЩАНЕ
- по банков път;
- плащане в наш офис;
- плащане при посещение на адрес.

6. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

ВАЖНО:
Със стартирането на дистанционна сесия Вие давате съгласието си amt.bg, в лицето на негово техническо лице, да достъпи настройките и данните на Вашето устройство, с цел да извърши необходимите действия за решаване на Вашите затруднения. amt.bg НЕ носи отговорност за загуба на данни или софтуерни приложения, при извършване на посочените дейности. Препоръчително е да направите резервно копие на важните за Вас данни.
amt.bg НЕ носи никаква отговорност за използвания софтуер и лицензии, а само за тяхното администриране.

1. Задължително трябва да имате интернет на компютърната система върху която ще се извършва дистанционна компютърна поддръжка и диагностика;
2. Необходима програма за да се осъществи връзката до компютъра Ви. Най-често използваните програми са TeamViewer*, Ammyy Admin* и Any Desk*;
3. От линковете по-долу можете да свалите една от програмите (Важно е да знаете, че вие носите отговорност за използването на лицензни копия на софтуерите):
TeamViewer
Ammyy Admin
Any Desk
4. Инсталирайте програмата според Вашите нужди (при Ammyy Admin* и Any Desk* само се стартира файла). Ако има нужда от съдействие по време на инсталацията ние сме на Ваше разположение;
5. След предварително направената уговорка, ние ще се свържем с Вас в записания ден и час;
6. По време на нашето обаждане ще бъде необходимо да стартирате избраната от Вас програма и да имате интернет свързаност;
7. При стартиране на програмата ще имате изписани ID (Your ID) и парола (Password);
8. Продиктувайте на нашето техническо лице, което ще работи по Вашия проблем ID и паролата - важно е да знаете, че връзката между нас и Вас е многократно защитена и позволява ние да контролираме компютърната Ви система. Връзката е еднократна и повторно влизане от наша страна става само след изрично разрешение от Вас, стартиране на програмата и съответно предоставяне на Вашето ID (Your ID) и парола (Password) - при всяко пусне на програмата се генерира нова парола (при Ammyy Admin* трябва изрично да дадете разрешение за свързване към компютъра Ви);
9. Свързване към Вашият компютър. След успешно свързване с Вашият компютър, Вие ще можете да виждате пред Вас всяко наше действие до разрешаване на проблема;
10. След отстраняване на проблема, ние задължително ще се свържем с Вас за да получим Вашето потвърждение за успешно извършена услуга;
11. След Вашето потвърждение ние ще Ви изпратим на посочената от Вас електронна поща специално създадена анкета, която задължително трябва да бъде попълнена. Всеки клиент може да попълни анкетата по веднъж.

7. ФИНАЛИЗИРАНЕ НА УСЛУГАТА
Финализиране на услугата се смята САМО след попълнена от Вас анкета с ясно изразена удовлетвореност (в анкетата има специален въпрос за това). Анкетата трябва да бъде попълнена не по-късно от 12 часа след получаването й.
Ако след 12 часа от изпращането на анкетата не е попълнена или не е изпратена заявка за отказ от услугата по един от посочените по-долу начини ние приемаме, че сте напълно удовлетворени от извършената услуга и нямате никакви претенции по изпълнението й.
Анкетата е задължителна за всеки използвал услугата без изключения.

8. КАКВО СЕ ПРАВИ КОГАТО ПРОБЛЕМА НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ОТСТРАНЕН ДИСТАНЦИОННО
Вариант 1: Вече сте заплатили 30.00лв. / 40.00лв. без ДДС за извършената дистанционна поддръжка и диагностика до 1 час. Срещу тази сума Вие получавате протокол за извършената дистанционна поддръжка и диагностика, извършените услуги и препоръки за отстраняване на проблема;
Вариант 2: Ако желаете ние да извършим ремонта, ще вземем безплатно Вашата компютърна система от адрес до сервиз и обратно (само за гр. София) за извършване на по-детайлна диагностика и работа по проблемите, които не могат да се решат дистанционно (смяна на компонент, физическа профилактика и други).
След направената детайлна диагностика ще определим цена на ремонта, която ще обсъдим с Вас.

ВАЖНО: При отказан или невъзможен ремонт след направената детайлна диагностика в сервизния ни център, и след заплатена дистанционна компютърна поддръжка се заплаща САМО разликата от заплатената цена и стандартната цена за диагностика на компютърна система в офис на amt.bg както следва:
Пример: Използвали сте услуга дистанционна компютъра поддръжка с време реакция в раките на следващ работен ден и сте заплатили 30.00лв. без ДДС / 1 час, но проблема не може да се реши дистанционнно:
Необходимо да е да се извърши диагностика и тестове в наш сервиз на настолна компютърна система / мобилен компютър (лаптоп) т.е. имате да доплатите + 10.00лв. без ДДС (доплащане) стандартна цена на услугата в офис на amt.bg е 40.00лв. без ДДС.
БЕЗ да дължите за услугата: транспорт на техника от адрес до сервиз и обратно: 15.00лв. без ДДС (без такса) важи за гр. София.
При извършване на ремонт от нашата страна НЕ дължите разлика в цената за диагностика, както и за дистанционна компютърна поддръжка и диагностика, а само цената за извършване на ремонта; Предплатените 30.00лв. без ДДС ще бъдат приспаднати от цената за труд по извършване на ремонта.

9. ОТКАЗ ОТ ДИСТАНЦИОННА КОМПЮТЪРНА ПОДДРЪЖКА И ДИАГНОСТИКА
Ваше право е да се откажете от услугата дистанционна компютърна поддръжка БЕЗ да дължите никакви такси.
Отказ от услугата може да направите по един от следните начини, но не по-късно от 12 часа след извършване на услугата:
- Прекъсване на интернет свързаността (или затваряне на проложението за дистанционна поддръжка) и изпращане на електронно писмо на: support@amt.bg с искане за отказ от извършената услуга в свободен текст;
- В писмена форма на електронна на: support@amt.bg с искане за отказ от извършената услуга в свободен текст;
- Попълване на анкетата с ясно изразяване за отказ от извършената услуга (в анкетата има специален въпрос за това).

10. ПОЛИТИКА ПО ВРЪЩАНЕ НА ПЛАЩАНИЯ
Предвид, че услугата се предплаща ние се ангажираме да възстановим цялата сума до 5 работни дни по банков път по посочена от Вас банкова сметка, но САМО след изпълнение на поне една от точките в по-горе за отказ от услугата дистанционна компютърна поддръжка и диагностика.

11. ГАРАНЦИОНЕН СРОК НА ДИСТАНЦИОННА КОМПЮТЪРНА ПОДДРЪЖКА И ДИАГНОСТИКА
Гаранционния срок след извършване на дистанционна компютърна поддръжка и диагностика е: 1 ден (24 часа) от дата на попълване на анкетата.
ВАЖНО:
Със стартирането на дистанционна сесия Вие давате съгласието си amt.bg, в лицето на негово техническо лице, да достъпи настройките и данните на Вашето устройство, с цел да извърши необходимите действия за решаване на Вашите затруднения. amt.bg НЕ носи отговорност за загуба на данни или софтуерни приложения, при извършване на посочените дейности. Препоръчително е да направите резервно копие на важните за Вас данни. amt.bg НЕ носи отговорност за загуба на данни или софтуерни приложения, при извършване на посочените дейности.

Използвани термини:
* TeamViewer е програма за дистанционен достъп. Компанията TeamViewer* GmbH разработва решения за споделяне на работния плот по Интернет. Научи повече
* Ammyy Admin е програма за дистанционен достъп. Собственост на компанията Ammyy Inc. Научи повече
* Any Desk е програма за дистанционен достъп. Собственост на компанията AnyDesk Software GmbH Научи повече
* Windows® е операционна система (ОС) със затворен код, разработвана от софтуерната компания Microsoft®
12. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Целият текст и публикации в интернет страницата (наричан за краткост: Сайта), както и документите са предназначени само за запознаване с фирменият профил, услуги и цени на amt.bg
Информираме, че всяко негово разпространяване или възпроизвеждане без знанието и писменото съгласие на amt.bg е строго забранено. Запазваме си правото да подаваме сигнали на всички компетентни органи, ако разпознаем свой текст или документ използван без знанието и писменото ни съгласие. Всички публикации в Сайта са изключителна интелектуална собственост на amt.bg и са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, като те не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на amt.bg.
Всяко нерегламентирано използване на материалите, публикувани в Сайта, без разрешение на amt.bg, представлява нарушение, за което нарушителят носи гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.
amt.bg не разрешава използването по какъвто и да било начин на съдържанието на Сайта чрез визуализация на всички или част от материалите, публикувани в него, в друг сайт.
Препращането към материали в Сайта от други сайтове е допустимо, ако е извършено в съответствие с добрите нрави и търговска практика и ако с препращането и начините на представяне на препратката не възниква съмнение относно авторството на amt.bg върху материалите, така че Посетителите не биват въвеждани в заблуждение.Последно обновяване: 02.05.2018 г.

Върнете се в меню дистанционна компютърна поддръжка.

За въпроси и допълнителна информация сме на Ваше разположение:
От понеделник до петък: 09:00 до 18:00
Техника за сервиз се приема и издава по предварително записан час
Връзка с нас: 0888 122 005 и 0877 122 005
град София, ул. Хан Аспарух 52, ет. 1, звънец: amt.bg